dnjeper banner 

Startsida
Senaste nytt 2011
Aktuellt - 2010
Aktuellt- 2009.
Till Sverige 1929
Foton 1929-1930
Foton Gs-by 1988.
Foton Gs-by 1989.
Foton i byn 1995
Foton/resa 1995
Foton  Utas 1998
Foton Gs-by 2007
Foton Maria  2009
Gamla Dokument
Svenskbyklockorna
Resa Gammalsvenskby
Om Svenskbyborna
Historia
K. Russwurm 1866.
Jakob Blees
H. Wendell 1881
Brev fr Gs-by 1894
Kr. Hoas 1897-1930
Brev 1930 - 19...
Johan Buskas 1906
H. Neander 1911.
Prins Carl 1929
Deutsch
English Canada Press
English. Congre.Ukr.
Minnesord J. Buskas
Fabler - Dikter
N. Söderblom 1932
Karl Andersson 1933
Kristoffer Utas 1945
H. Neander 1998
Emigration/Canada
Brev med Rosor
Brev med Taggar
Supporters sökes
Rysslands Tsarer
Arvids släktträd
Kontakt
 

Emigration/Canada

 

____________________________________________________________________________________

 

 

POSTADRESS: S. HAMNGATAN 43                                                          TELEFON, KONTOR: 30484

TELEGRAMADRESS: GACANPAC                                                              BOSTAD:  HINDÅS  74  

 

 

CANADIAN PACIFIC   

 

            AVDELNINGEN FÖR IMMIGRATION OCH KOLONISATION

                           J. A. HÄGGLUND,  DIREKTÖR

 

 

 

                        Göteborg den  18 mars 1930.

 

S.H.T.

 

     Vid nyligen företagen läkareundersökning för resa till Canada befanns Ni och Er familj vara vid god hälsa och äger därför tillfälle att resa till Canada.

     Denna sak har anmälts för myndigheterna i Stockholm med anmodan att fortast möjligt ordna Edert svenska medborgarskap. Detta kommer säkerligen att tillställas Er per post och så snart det anlänt bör Ni skicka det till mig i rekommenderat brev, så att jag blir i tillfälle att beställa Edert pass.

     Alldenstund det är önskvärt att stort antal svenskbybor som möjligt anlända till Canada tidigt på våren, skall jag söka ordna så att Ni får medfölja första gruppen.

     Tiden för avresan kan ej bestämmas ännu, ty denna beror givetvis på hur snart Ert svenska medborgarskap beviljas. Närmare instruktioner beträffande resan kommer

därför att tillställas Eder.

 

     Beträffande de penningmedel, som skall medföras till Canada, bör Ni vidtaga åtgärder för att dessa stå till Edert förfogande vid avresan från vistelseorten. Dessa pengar skola medföras till Göteborg, och jag skall själv ombesörja att Ni erhåller bästa möjliga kurs vid utväxling från Svenskt

till Canadensiskt mynt. Enligt gjorda arrangemang skola 250 dollars eller cirka 935 kronor medföras till Canada i bankväxlar vilka utfärdas vid vårt kontor.

     I fråga om resgods äger Ni rätt att medföra 75 kilogram per hel biljett. Skulle Ni medföra husgeråd såsom grytor, porslin o.d. bör detta nedpackas i starka lådor samt surras med rep. Kläder o.d. kan lämpligast nedpackas i starka säckar.

     Ni torde kunna påräkna att få avresa någon vecka efter att Ni erhållit det svenska medborgarskapet, och om Ni f.n. är anställd, torde det vara på sin plats att utröna huruvida Er arbetsgivare är villig att låta Er då få frånträda tjänsten.

     Jag avvaktar nu Edert meddelande om att Ni erhållit svenskt medborgarskap samt att detsamma tillställes mig, varefter det skall bli mig ett nöje att återkomma med ytterligare instruktioner.

 

                                Högaktningsfullt                

                                J. A. HÄGGLUND

                                                                                  /

JAH/GS.

 

 

 

..............................................................................................................................

 

Ombord på Sv. Lloyds "Svecia"

 

 

Från vänster:

Pastor Kr. Hoas, Kyrkvärden J. Buskas,

Anders Malmas och W. Knutas.

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Gammalsvenskby Vänner. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: tisdag 19 juni 2012.