dnjeper banner 

Startsida
Senaste nytt 2011
Aktuellt - 2010
Aktuellt- 2009.
Till Sverige 1929
Foton 1929-1930
Foton Gs-by 1988.
Foton Gs-by 1989.
Foton i byn 1995
Foton/resa 1995
Foton  Utas 1998
Foton Gs-by 2007
Foton Maria  2009
Gamla Dokument
Svenskbyklockorna
Resa Gammalsvenskby
Om Svenskbyborna
Historia
K. Russwurm 1866.
Jakob Blees
H. Wendell 1881
Brev fr Gs-by 1894
Kr. Hoas 1897-1930
Brev 1930 - 19...
Johan Buskas 1906
H. Neander 1911.
Prins Carl 1929
Deutsch
English Canada Press
English. Congre.Ukr.
Minnesord J. Buskas
Fabler - Dikter
N. Söderblom 1932
Karl Andersson 1933
Kristoffer Utas 1945
H. Neander 1998
Emigration/Canada
Brev med Rosor
Brev med Taggar
Supporters sökes
Rysslands Tsarer
Arvids släktträd
Kontakt
 

Brev 1930 - 19...

 

 

Till   : Kyrkoherde E. Wirén

Från: Emma Hoas

 

Gammalsvenskby-förläggningen

i Jönköping, den 8 januari 1930.

 

 

Gode Herr Kyrkoherde Wirén

 

Ber så mycket om ursäkt att vi se så otacksamma ut och ännu ej sänt en Jul- eller nyårshälsning! Innerligt tack för det vänliga brevet och den goda Julskriften. Min man och hela vår familj förena oss i att önska Eder alla Guds rika välsignelse och allt gott för det nya året

 

Om det ej jemt vore så mycket som toge Kristoffs tid i anspråk så ville han nog skrivit, ty både han och Buskas stå i stor tacksamhetsskuld till Kyrkoherden och andra vänner i Finland, som så kärleksfullt hjälpte dem med deras hemresa.

 

Själv har jag lidit av stor sömnlöshet och varit oförmögen till något vidare tankearbete. Hemkommen strax före Jul från Ersta sjukhus där jag hade en mycket skön och ljuvlig vilotid och Herren gav mig sömn och nya krafter. Det blev dock så överväldigande mycket för mig vid hemkomsten att jag får be om tillgift - mina krafter räckte ej till för allt utan får jag nu så småningom skriva till våra vänner och välgörare. - Hoppas att Kyrkoherden med familj är vid god hälsa och att allt står bra till.

 

Här på Svenskby-förläggningen är nu endast c:a 170 personer kvar - de andra äro ute å skilda platser anställda vid större och mindre gårdar, de flesta av dem. De skulle nog alla så småningom få det riktigt bra här i Sverige, men jag är mycket bedrövad över att ett sextiotal familjer tänka ändå på att emigrera till Canada. Man vet ännu inte riktigt huru det blir, men 4 män (däribland min man) tänka redan nu i senare delen av Januari ut på en undersöknings resa till Canada.

 

Efter det storartade vänliga emottagandet vi fått och att den offervilliga kärlek vi sedan fått mottaga sörjer jag mycket över att Gammal Svenskarna inte kunna lugna sig litet. Har Herren i sin stora nåd gjort så underbara ting med oss att Han räddat oss undan förtryck och förföljelse i Ryssland visst äger han makt nog att bereda goda hem och en hederlig utkomst för alla här i Sveriges älskade bygder. Det sorgliga är nog att de glömma så lätt alla nåddes bevis och vilja gå självvalda vägar lockade därtill av vänner och släkttingar i Amerika och Amerikaagenter.

 

Visst är det sant att kommunisterna här i landet vilja göra livet bittert för många av dem (3 familjer ha återvänt till Ryssland uppeggade av just dessa våra fiender), men då de tänka tillbaka på sina utståndna lidanden och hur gott och bekymmerslöst de flesta av dem nu ha det i … nerhet de som är kvar här i Jönköping. Ja, då borde tacksamheten mot vår gode Gud vara större och även gentemot människor.

 

Svenskbyborna ha egen skola för sina barn härute å Kasernen, de samma 2 lärare och en lärarinna, Julia Buskas. Männen ha sitt arbete och kvinnorna husligt arbete, allt så bra ordnat och alla intaga vi gemensamma måltider - nu i en mindre villa. Vi ha gemensam gudstjänst och uppbyggelse-stunder, och nu i Jule tid har det gjorts oändligt mycket för allas trevnad och undfägnad.

 

De flesta av dem komma nog att med saknad tänka tillbaka på denna lyckliga bekymmersfria tid i Jönköping och stadsborna, ja hela vårt lands befolkning ha tävlat om att göra oss alla så mycket gott. Min styvson Viktor var hemma med sin hustru till Jul. Anna och hennes man hade tänkt komma men fingo förhinder. Sigfrid och Emil (mina egna söner) äro fortfarande kvar i sina ferier och vi ha så oändligt mycket att vara tacksamma över.

 

Min man och Buskas be om sina varma hälsningar. Ber hälsa Fru Pastorskan och Edra barn hjärtligt. Välsigne Gud det nya året för oss alla.

 

Tacksamt tillgivna.

 

 

Emma Hoas

 

 

 

***********************************************************************

 

 

Till    : E. Wirén

Från : Emil Hoas

 

Stockholm 3/6 1941.

 

Bästa Broder!

 

Passar på att med tidningen Allsvensk Samling även skicka några rader och tacka Dig för de trevliga timmarna, som vi fingo tillbringa tillsammans på Ersta. Det var verkligen roligt att få träffa Dej, alldenstund min fader ofta brukade tala om Dig, och jag ej förut träffat Dig. Vi hade gärna velat se Dig hemma hos oss, mim tyvärr förelågo vissa hinder att kunna mottaga Dig.

 

Med många hjärtliga hälsningar från min fru och Din tillgivne,

 

 

Emil Hoas

 

 

 

***********************************************************************

 

 

Till   : Herr Pastor Edvin Wirén

Från: Alvina Annas

 

 

Stora Mörby, Hörsne Gotland

den 13/8 1941.

 

Ärade Pastor!

 

Först och främst tackar jag så ofantligt mycket för tidningen ”Församlingsbladet” där det stod om Pastor Hoas. Det var mycket kärt att få läsa allt sammans. Som Pastorn ser av kortet så befinner jag mig på Gotland och firar semester. Hade glädjen att få deltaga i vår tacksägelsedag, den 1 aug, som vi firar till minne av vår ankomst till Sverige. Sigfrid Hoas hade ledningen och det blev en mycket god och rik dag. Så kan jag hälsa ifrån mina bröder och svegerskor och hjärtliga hälsningar från,

 

 

Alvina Annas

 

 

 

*********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Gammalsvenskby Vänner. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: tisdag 19 juni 2012.